İlk alışverişe özel 'BEYOURWONMUSE' koduyla %15 indirimi kaçırmayın! Hemen al!

Sepet

0

Sepetiniz Boş

Mağazaya Dön

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 KONU

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI'nın, ALICI’ya satışını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yapılmasını kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi takdirde ürün/hizmet bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı:                                   Yıldız Çamaşır San. ve Tic. Ltd. Şti.

Site:                                         www.houseofninemuses.com

Adresi:                                    Sururi Mah. Çeşnici Sk. No:11 A Fatih, 34120 istanbul

Telefon:                                  +90 537 569 85 40

E-posta:                                   info@houseofninemuses.com

 

ALICI BİLGİLERİ

 

Alıcı Adı-Soyadı:                   [*]

Adresi:                                    [*]

Telefon:                                  [*]

E-posta/Kullanıcı adı:             [*]

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

 

4.1 Ürün(ler)in temel özellikleri SATICI’ya ait www.houseofninemuses.com internet sitesinde yer almaktadır.

 

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

 

4.3 Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı             :[*]

Sipariş Tarihi                          :[*]

 

 GENEL HÜKÜMLER

 

5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususlar hakkında SATICI tarafından bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2 SATICI, sipariş konusu ürünün tedarik edilmesi konusunda ifa imkânsızlığına düşer ve sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu derhal yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3 ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir sebepten ötürü sözleşmeye konu olan ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya bankalarca ödeme işleminin iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan: [*]

Adres:[*]

Telefon:[*]

Eposta/kullanıcı adı:[*]

Fatura teslim: Fatura, elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’ya gönderilecektir.

 

CAYMA HAKKI

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) Mesafeli Sözleşmeler Başlıklı 48. Maddesinin 4. fıkrasında Cayma Hakkı hüküm altına alınmaktadır. İlgili hüküm uyarınca Tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Öte yandan Kanun uyarınca çıkarılan ve 27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) muhtelif hükümlerinde Cayma Hakkının kapsamı, kullanılması ve istisnaları düzenlenmektedir. Yönetmeliğin 15. maddesi Cayma Hakkının kullanılamayacağı durumları hüküm altına almaktadır. İlgili maddenin (ç) bendi uyarınca Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici Cayma Hakkını kullanamayacaktır. SATICI ve ALICI arasındaki sözleşme kapsamında satın alınan “alt ürün grubundaki ürünler” Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar kapsamına girdiğinden ötürü tüketicinin bu sözleşme kapsamında alt ürün grubundaki ürünlerde CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Fakat üst ürün grubundaki ürünlerde ALICI söz konusu ürünü yalnızca farklı bedeni ile değiştirebilecektir.

ALICI, söz konusu değişiklik talebini info@houseofninemuses.com adresine e-mail göndererek SATICI’ya bildirecektir.

Cayma ve Değişim hakkı ile ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenmeyen hususlarda işbu formun ayrılmaz bir parçası olan Para İade Politikası hükümleri uygulanacaktır. 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

SATICI ve ALICI’nın taraf olduğu sözleşmeden ve bu ön bilgilendirme formundan kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar gözetilerek ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.